یی OH Radical Plasma

شنبه 2 تير 1397

دربــــاره ما :
در سرتاسر دنیا زندگی انسانها از طریق تخریب محیط زیست و به خصوص آلودگی هوا در معرض خطر است.
شرکت NIT از کشور کره جنوبی، با همکاری سازمان ملل تجهیزات کنترل آلودگی هوا و تولید هوای پاک را با بکارگیری تکنولوژی نا نو بسط و گسترش داده است.
شرکت فرافن نیز با نام تجاری "نانوپاک" نماینده انحصاری شرکت NIT درایران ، در ارائه محصولات و خدمات فوق پیشقدم و نهایت تلاش خود را در جهت توسعه این تکنولوژی و محصولات مرتبط به کار بسته تا بتوانیم از یک زندگی پاک و سلامت لذت ببریم.

Copyright © 2009-2010 NanoPak, All rights reserved.
61040 تعداد بازدیدکنندگان :
DESIGN : PEJMAN SHAKOORI